Nhận hiết kế và thi công nhà trọn gói

Ngày đăng: 04-08-2020

BẢNG

HẠNG Miêu THI

ĐƠN
VỊ

ĐƠN VỊ (VND)

Việt Nam

THI mệnh HoàiO Diên TẬP Kiên XÀ

 

 

Hoàng Xương dày 20 cm

m2

40.000 - 50.000

Nam Xương dày 20 cm

m2

60.000 - 80.000

Bạc hà và dày 10cm

m2

40.000 - 50.000

Hạ gục

m2

40.000 - 50.000

Nam Nam

m2

35.000 - 50.000

Tôn như tôn

m2

30.000 - 50.000

Hạ gục

m2

30.000 - 40.000

Nâng cao

m3

250.000 - 350.000

Đục Lạc, Cao cao

m2

90.000 - 130.000

Phá giá hạ gục bê dày 10cm

m2

150.000 - 250.000

THI mệnh XÂY và TÔ Tước

 

 

Cốt thép dày 10cm, trẻ M75

m2

220.000 - 250.000

Cốt thép dày, dày 20 cm, trẻ M75

m2

380.000 - 400.000

Cốt dày dày 20 cm

m2

270.000 - 290.000

Cốt dày 20 cm

m2

500.000 - 520.000

Tô trát trong nhà dày 1,8cm

m2

100.000 - 120.000

Tô trát trong nhà dày 1,8cm

m2

120.000 - 150.000

Cán Thiết, nhà dày 3 - 5cm

m2

80.000 - 95.000

THI Năng ỐP LÁT GẠCH NAM

 

 

Nhân lát

m2

115.000 - 130.000

Nhân làm Nam len len, đẹp, cao 12cm

m

10.000 - 15.000

Nhân công

m2

125.000 - 140.000

Nhân công

m2

140.000 - 170.000

Hạ gục

m2

200.000 - 350.000

Hạ gục

m2

150.000 - 300.000

Hạ gục

m2

250.000 - 400.000

Trầm Bê đá granite látP LÁT

 

 

 nam công

m2

240.000 - 260.000

 sức mạnh của họ

m2

230.000 - 250.000

 sức mạnh của họ

m2

260.000 - 280.000

 nhân công

m2

250.000 - 270.000

Đá granit Granit

m2

600.000 - 1.400.000

THIÊN SƠN

 

 

Nam Lý x

m2

100.000

Bả matic và sơn nước trong nước trong nhà

m2

90.000 - 110.000

Bả matic và sơn nước

m2

110.000 - 130.000

Sơn lót và sơn

m2

80.000 - 85.000

THINH TRẠNG THẠCH CAO

 

 

Trần tấm Thạch cao

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký báo giá
Bài viết liên quan

Kết cấu nhà thép chuyên nghiệp

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản...

MẪU CẦU THANG HIỆN ĐẠI 2020

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản...

BÁO GIÁ SỬA NHÀ TRỌN GÓI 2020

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản...

Nhà phố tiền chế

Mọi hoạt động trên Xây Dựng Số đều miễn phí đối với...

Zalo
0906346146